Data Centar Srbija

 Data centar Srbija za društvene nauke

Institut Ekonomskih Nauka
Ostalo

Sedma sednica Generalne skupštine CESSDA ERIC

Aleksandra Bradić-Martinović prisustvovala je online sednici Generalne skupštine CESSDA ERIC, koja je održana u sredu, 17. juna 2020. godine. Nakon izveštaja o radu CESSDA ERIC u 2019. godini, koji je podneo gospodin Ron Deker, razmatran je strateški pravac razvoja za...

opširnije