Data Centar Srbija

 Data centar Srbija za društvene nauke

Institut Ekonomskih Nauka
Upoznajte digitalne arhive podataka

Naučni rad: Plan upravljanja istraživačkim podacima (2018)

Autori: Jelena Banović, Aleksandra Bradić-Martinović | Upravljanje naučnim podacima često predstavlja izazov i vrlo kompleksan posao za istraživače iz različitih naučnih disciplina. Kroz pravilno upravljanje podacima postiže se da čitavo istraživanje i proces...

opširnije